Projekty - CudaWianki

 

Fundacja CudaWianki realizowała od sierpnia 2019 do sierpnia 2020 projekt pn. „Cudawianki dla seniorów ” dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Celem projektu była aktywizacja 10 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubiewo w wieku 50+ poprzez zapewnienie im większej dostępności do wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć edukacyjno-warsztatowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostały:

  • 34 warsztaty artystyczno-kulinarne
  • 12 warsztatów z psychologiem
  • 12 warsztatów z dietetykiem
  • 5 wyjazdów kulturalnych
  • 4 wyjazdy przyrodniczo - rekreacyjne
  • 1 festyn

Efekty projektu to: aktywizacja i integracja społeczna uczestników, zwiększenie ich pewności siebie i wiary we własne umiejętności. Obserwowany i deklarowany progres był efektem podejmowania w ramach projektu nowych zadań i aktywności: kontaktu z kulturą wyższą (wyjazdy do opery, teatru), udziału w zajęciach grupowych – z zakresu rękodzieła, warsztatach psychologicznych i dietetycznych oraz aktywnego spędzania czasu podczas wyjazdów rekreacyjno-przyrodniczych, uzyskanego i udzielanego wsparcia emocjonalnego, społecznego, informacyjnego i instrumentalnego.

Wartość grantu: 50 000,00zł

 

Zadanie pn. „Cudawianki dla seniorów”
realizowane przez Fundację Cudawianki
w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy”, wdrażanej przez
Partnerstwo
„Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.

Wartość operacji: 50 000,00 zł

www.partnerstwo.borytucholskie.pl